հայ | eng

Հովհաննիսյան արխիվներ. մատենագիտություն*

Իր աշխատությունները

Պատմություն Քաղաքականություն Մշակույթ և կրթություն Հուշագրություն Խմբագրած կամ թղթակցած պարբերահանդեսների ցանկ

Իր մասին

Գրախոսական Կենսագրական և մատենագիտական Հուշագրական Մահախոսական Տեսագրական

*Աշոտ Հովհաննիսյանի, նրա կյանքի ու աշխատությունների մասին մատենագիտության կազմումն ընթացիկ աշխատանք է: Այդ աշխատանքի մեկնակետը եղել է նախկինում կազմվածներից ամենաամբողջական հետևյալ մատենացանկը՝ Ռ. Ա. Բաբաջանյան (կզմ.), Աշոտ Գարեգինի Հովհաննիսյան։ Սովետական Հայաստանի ականավոր գիտնականները, թիվ 14 (Երևան։ ՍՍՀ ԳԱ Հրատարակչություն, 1973): Այս մատենացանկն իր հերթին հավելյալ շտկվել է ու լրացվել նոր տվյալներով, փոփոխվել է նաև այն կարգավորելու սկզբունքը. պահպանելով ժամանակագրական հաջորդականությունը՝ մատենացանկը ենթարկվել է նաև թեմատիկ բաժանումների։ Դեռևս կան լրացուցիչ ճշգրտումների կարիք ունեցող աղբյուրներ, որոնք ցանկում նշված են աստղանիշով (*):